Turku 2011 -säätiö valitti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Turku 2011 -säätiö valitti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Turku 2011 -säätiö, joka vastaa Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamisesta, on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä hylätä säätiön oikaisuvaatimus koskien valtionavustusten takaisinperintää. Turku 2011 -säätiö katsoo, että ministeriön takaisinperintä on perusteeton.

Ministeriö päätti 3.9.2014 periä säätiöltä korkoineen takaisin valtionavustusta yhteensä 2.168.912,99 euroa. Säätiö ei hyväksynyt päätöstä ja jätti siitä 3.10.2014 oikaisuvaatimuksen. Ministeriö hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja ilmoitti päätöksestään säätiölle 22.6.2015. Säätiö jätti valituksensa KHO:lle tiistaina 21.7.2015.

Euroopan unionin kulttuuripääkaupunkiohjelma täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on tänä aikana ollut viitisenkymmentä. Koskaan aiemmin ei valtio, jonka kaupunki on valittu kulttuuripääkaupungiksi, ole jälkikäteen vaatinut myöntämäänsä avustusta takaisin.

Euroopan komission edustajat ovat useaan otteeseen aiemmin nostaneet esille Turun vuoden yhtenä kaikkein onnistuneimpana. Erityisesti on pidetty merkittävänä, miten Turku jo valmistelujen alusta lähtien on halunnut varmistaa vuoden 2011 pitkäaikaisia vaikutuksia rahoittamalla hankkeita vuoden jälkeenkin. Opetus- ja kulttuuriministeriön menettely on aiheuttanut sen, ettei kulttuuripääkaupunkihankkeeseen tärkeänä osana kuuluneita hankkeita ole voitu juuri toteuttaa 2012 jälkeen. Tämä on vahingoittanut pitkäaikaisten vaikutusten toteutumista.

Turku 2011 -säätiön valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle 21.7.2015 (pdf-tiedosto)