Turku & Tallinna

Koskaan aikaisemmin saman vuoden kulttuuripääkaupungit eivät ole sijainneet yhtä lähellä toisiaan, oli kyse sitten maantieteestä, kulttuurista, arvomaailmasta tai historiasta.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on molemmille kaupungeille ainutlaatuinen tilaisuus esitellä niiden omaa kulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta, mutta myös vuosisatoja kestänyttä yhteistyötä Itämeren alueella. 

Yhdistävä Itämeri

Molemmat kaupungit ovat vuosisatojen ajan olleet maidensa porttina merelle, Itämerelle. Turun ja Tallinnan yhteistyön lähtökohtanakin on ollut Itämeri – sekä haasteena että mahdollisuutena. Kaupunkien yhteisiä tavoitteita ovatkin

  • tietoisuuden lisääminen Itämeren alueesta
  • molempien maiden kulttuurien esiin nostaminen
  • hyvinvoinnin lisääminen
  • kaupunkitilojen parantaminen
  • luovien alojen toiminnan kehittäminen ja
  • pitkäjänteisen yhteistyön kehittäminen

Näin kaupungit ovat mukana rakentamassa Euroopan Unionin Itämeri-strategian kulttuuriulottuvuutta. Lisäksi Turku toimii aktiivisesti Itämeren suojelun puolesta.  

Itämerellisiä yhteistyönhankkeita

Samanlaisen historian ja kulttuuritaustan Turku ja Tallinna tekevät yhteistyötä myös vuoden 2011 ohjelman osalta.

Teemallisia kulttuurimatkapaketteja

Turun ja Tallinnan
kulttuuripääkaupungit ovat luoneet matkailupaketteja neljällä eri
teemalla (esittelyt pdf-muodossa englanniksi):

Turusta Tallinnaan ja takaisin