Tarjouspyynnöt

Turku 2011 -säätiö ilmoittaa käynnissä olevista keskitetyistä hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Ilmoitukset löytyvät sekä tältä sivulta että osoitteesta www.turku.fi/tarjouspyynnot

Tarjouspyynnöt ja niiden liitteet ovat esillä myös HILMA-ilmoituskanavassa.