Seminariet Urban Nature 8–9.9.2011

Föreläsare: högklassiga experter från Finland, England, USA och Sverige: landskapsarkitekter, miljökonstnärer, forskare inom miljöpsykologi och experter inom grönsektorn

Venue The University of Turku, Natural Sciences Building I and II (T5, T6)

Seminariespråket är engelska.

Program:

Torsdag 8.9.2011

 9.15 - Anmälning
10.00 - 10.15  Opening
10.15 – 11.00
The importance of Pehr Kalm, professor emeritus Anto Leikola
11.15 – 12.30

The significance of urban planning on City Trademark, landskapsarkitekt Patrick Quist, Quist Ab, Malmö

12.30 - 13.30 Lunchpaus
13.30 – 14.15
Nature in contemporary art and other cultural paradoxes, forskare Hanna Johansson
14.30 – 15.15
Jackie Brookner´s the Magic of Water -biosculpter on Halikonlahti, Salo, Ecoartist Tuula Nikulainen, Salo  
15.15 – 15.45 Kaffepaus
15.45 – 16.30 Open-City and London’s Art in the Open, Victoria Thornton, Director, Open-City, London
16.45 – 17.30 Public Realm of the Senses, Eelco Hooftman, GROSS.MAX, Edinburgh


19.30 -  
Get Together -kvällsprogram, museet Aboa Vetus & Ars Nova


Fredag 9.9.2011

 9.15 - Anmälning
10.00 – 10.45 Garden and nature for health and well-being at all stages of life, Healing garden therapist, Yvonne Westerberg, Stockholm
11.00 – 11.45 Urban Nature, movement and health, professor Peter Schantz, Mittuniversitetet och GIH, Stockholm
11.45 – 13.00 Lunchpaus
13.00 – 13.45 Urban bliss-green environments as part of a perceived environmental quality, miljöpsykolog Marketta Kyttä,  Aalto-universitetet
14.00 – 15.00 The Finnish NUP (National Urban Park) Concept and Network, miljöråd Jukka-Pekka Flander, Miljöministeriet and Cultural Capital Park 2011 – National Urban Park Turku, forskare Samuli Saarinen, Miljö- och planläggningsbyrån, Åbo stad
15.00 – 15.30 Kaffepaus
15.30 – 17.00 The Softer Side of Sustainability, The Role of the Urban Landscape in Sustainability, Martha Schwartz, landskapsarkitekt och nytidskonstnär, London
17.00 – 17.15 Closing, kurator Armi Laukia

Jackie BrooknerJackie Brookner

 

 

 

 


 

Jukka-Pekka Flander

Jukka-Pekka Flander

 

 

 

 

 

 

Eelco Hooftman

 

 

 

 

 

 

Hanna Johansson

Hanna Johansson

 

 

 

 

 

 

Marketta Kyttä

 

 

 

 

 

 

Anto Leikola

 

 

 

 

 

 

Patrick Quist

Patrick Quist

 

 

 

 

 

 

Samuli Saarinen

 

 

 

 

 

 

 

Martha Schwartz

 

 

 

 

 

 

Victoria Thornton

 

 

 

 

 

 

Yvonne Westerberg