Åbo Europas kulturhuvudstad 2011

Åbo i Finland är Europas kulturhuvudstad 2011, samtidigt som Tallinn i Estland. Kulturhuvudstads-året förbereds av Stiftelsen Åbo 2011 på uppdrag av Åbo stad. Kulturhuvudstadsverksamheten i Åbo bygger på en vilja att utvecklas genom att lansera ett unikt och öppet kulturhuvudstadsår.

De huvudsakliga målen för Åbo 2011 är välbefinnande, internationalism samt kreativ ekonomi och kulturexport. Utgångspunkten är kultur i ordets vida bemärkelse; till exempel matkultur, motions- och hälsokultur, vetenskapskultur och mångkulturella sammankomster är lika viktiga teman som konsterna.

Stiftelsen Åbo 2011 har hand om kulturhuvudstadsprogrammet och samordnar de långvariga nationella och internationella produktionerna som främjar kulturhuvudstadsårets ambitioner. År 2016 kommer Åbo att vara en framstående konst- och vetenskapsstad, ett kreativt centrum för Östersjösamarbetet.