Åbo 2011-stiftelsens volontärprogram startade inför Åbos kulturhuvudstadsår i februari 2010. De två huvudmålen för volontärprogrammet, d.v.s. att ge alla som vill vara med en chans att delta i genomförandet av kulturhuvudstadsåret samt att garantera den extra hjälp som behövs vid arrangemangen av såväl Åbo 2011-stiftelsens som kulturhuvudstadsårets olika projekt, förverkligades med hjälp av över 400 frivilliga. 

Kulturhuvudstadsårets volontärer var indelade i nio team, där varje team hade ett eget ansvarsområde. 


Volontärteamen:

  • första hjälpen
  • host
  • info
  • marknadsföring
  • roddning
  • tillgänglighet
  • produktion
  • kommunikation
  • miljö

Dessutom ingick ett intercultural team i volontärprogrammet, vars arbetsspråk var engelska. Intercultural team bestod av representanter för över 20 olika nationaliteter. 

Volontärerna under kulturhuvudstadsåret var mångsysslare: plantera blomlökar, promotions- och marknadsföringsuppgifter, värd-/värdinneuppgifter, assistens med konstverk, roddning, verkstadsverksamhet, infouppgifter och slyröjning är exempel på uppgifter som årets volontärer klarade med glans. I gatubilden kändes volontärerna igen på de orange skjortorna och västarna med kulturbollen.

Kulturhuvudstadens volontärprogram var uppbyggt i samarbete med olika medborgarorganisationer, som FRK och  MLL, Egentliga Finlands distrikt samt Assistentcentret. Målet var att tillsammans med bestående aktörer stärka sektorn för frivilligverksamhet samt locka nya deltagare till verksamheten.

Rekryteringen till volontärprogrammet stängdes 30.5.2011. Vi tackar alla som visat intresse för att delta i frivilligverksamheten.

Nyheter

Evenemang


tors 18.08.2011, kl 17:00 - kl 22:00