Donationer:

Åbo museicentral, WAM
Päivi Kiiski
bildkonstdirektör
tfn 050 371 0258
paivi.kiiski(a)turku.fi

Åbo Akademis bibliotek
Catherine af Hällström
Chef för handskrifts- och bildsamlingarna
tfn 02 215 4108
catherine.hallstrom(a)abo.fi

Tom of Finland: Utan titel, pastell på papper, 1971.
WAM mottog det första verket

Tom of Finland-samlingar sammanställs i Åbo

Tom of Finland kommer inte helt att lämna Åbo även om kulturhuvudstadsårets framgångsrika utställning Tom of Finland stängs i Logomo den 18 december 2011. Wäinö Aaltonens museum och Åbo Akademis bibliotek vill sammanställa permanenta samlingar med verk av Tom of Finland, det vill säga Touko Laaksonen, samt med material i anknytning till konstnären.

Tom of Finland Foundation, som verkar i USA, ger sitt stöd till uppbyggandet av samlingarna. Som ett tecken på sitt stöd har stiftelsen donerat ett av konstnärens verk till Wäinö Aaltonens museum (WAM), Åbo stads konstmuseum. Det donerade verket är ett 39 x 30 cm stort porträtt utan titel från år 1971 med pastellfärger på papper. Verket överräcktes till museet i museets utrymmen torsdagen den 15 december.

Verket överlämnades av Durk Dehner, ordförande och grundare av Tom of Finland Foundation. Han var även nära vän till Touko Laaksonen som avled år 1991. Den mottagande parten representerades av Päivi Kiiski, bildkonstdirektör vid Åbo museicentral.
 
- WAM är en del av Åbo museicentral. Kärnan i museets samlingar utgörs av, förutom skulpturer och konst från Åbo med omnejd, även av bland annat identiteter under förvandling. Tom of Finland uppfyller två av dessa kriterier. Vad gäller identiteter är vi särskilt intresserade av queerforskning, så även i detta hänseende passar Tom bra in i våra samlingar, säger Päivi Kiiski i sitt tack.

Tom of Finland, hemma från Åbos grannstad St. Karins, har erövrat världen med sin igenkännbara stil som skapat ett varumärke.

- Ur konsthistorisk synvinkel har Tom of Finland på många sätt varit en inspiration för populärkulturen och i bredare omfattning även nutidskonsten. Den bästa placeringen för hans konstnärliga produktion är ett museum som verkar inom sektorn för nutidskonst, säger Kiiski.

Donationer mottages

Man hoppas att den här donationen ska öppna dörrarna även för andra donationer. Vid sidan av konstverken och skisserna vill man även kartlägga och arkivera uppgifter om Touko Laaksonen i form av biografiskt material. Materialet samlas in av handskrifts- och bildenheten vid Åbo Akademis bibliotek och man önskar få bland annat fotografier och brev till arkivsamlingarna.

-    Vi tror att det ännu finns privatpersoner som har tidigare okänt material som anknyter till Tom of Finland, dagboksanteckningar eller motsvarande, som kunde kartlägga helhetsbilden av konstnären, säger Catherine af Hällström, chef för handskrifts- och bildsamlingarna och hon uppmanar personer som äger sådant material att ta kontakt. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer i denna fråga

Skriva en egen kommentar

Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Logga inRegistrera dig