Prästkrage av Jani Rätttyä och Antti Stöckell är en av Flux Auras konstverkena.

Miljökonst vid Aura åstrand 20.6. - 31.08.2011

Den internationella miljökonstevenemangen Flux Aura 2011 vänder blicken mot livet och naturen i staden som delas av vatten. Evenemanget koordineras av Åbo Konstnärsförening och är en del av Kulturhuvudstadsårets officiella program.

Verk vid Aura å och dess stränder

Evenemangets 12 verk är skapade i samarbete mellan finländska och internationella konstnärer. Verken är belägna runt Aura å; i parker, på och under broar, på bussar och gatustenar. En del av dem är bara tillfälliga, andra permanenta, och några av dem inbjuder betraktarna att delta. Evenemanget lockar stadens invånare och dess besökare att upptäcka överraskningar och upplevelser i stadsmiljön. Verken som placerats i stadsrummet kan utforskas under tre sommarmånader – avgiftsfritt.

Tematiskt hör verken ihop med Aura å, strömmande vatten, samt stadens liv och natur runt ån. Alla verk kan beskådas senast 20.6.2011.

Händelsen skapar nätverk

Flux Aura 2011 skapar nya nätverk konstnärer emellan, då konstnärer från hela världen samarbetar. Under våren 2010 inleddes en verkförslagsprocess som riktade sig till konstnärer i Egentliga Finland. Dessa fick även välja en samarbetspartner, antingen från Finland eller utomlands.

Processen resulterade i 49 verkförslag av totalt 80 konstnärer. Evenemangets jury bestod av FD Tuula Karjalainen, KoM Villu Jaanisoo samt representanter för Åbo Konstnärsförening. Bland förslagen valde juryn 12 verk att genomföras.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer i denna fråga

Skriva en egen kommentar

Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Logga inRegistrera dig