CAA, Utö
CAA, Utö
Välkommen!

Diskussion om hållbar utveckling i skärgården

Hur kan en levande skärgård se ut i framtiden, året om? Vilken resurs utgör den sommarboende eller turisten? Vad är det som gör skärgården till ett speciellt alternativ till stadslivet?

Ekonomi: Trådar till framtiden

fre 29.10.2010   kl 10-16  Skärgårdscentrum Korpoström

Contemporary Art Archipelago (CAA) arrangerar en diskussionsserie som sammanför konstens, vetenskapens och vardagens synvinklar på skärgårdens framtid. Under seriens varje evenemang förs en tvärvetenskaplig diskussion vars utgångspunkt är kritiska synvinklar som en CAA-konstnär framför i sin production. Följande diskussion behandlar den hållbara utvecklingen av näringsgrenar och levnadssätt i skärgården.

 Ekonomi: trådar till framtiden -diskussionen inleds av den kroatiska arkitektgruppen Platforma 9.81 som berättar om Kroatiens skärgård, om den snabba utvecklingen av turismen där och om dess verkan på det lokala samhället och omgivningen. Den andra talaren är ekonomie doktor Paavo Järvensivu som belyser nyckelfrågorna i den aktuella degrowth-diskussionen: hållbara alternativ till den rådande modellen i ekonomi där tillväxten är den enda mätaren för välstånd och utveckling. Moderator är kuratorn för samtidskonst Tomas Träskman (programansvarig lektor vid YH Novia).

Den första diskussionen Ekologi: förändringarnas hav tog upp frågor om förändring, miljöns och samhällets, naturens och kulturens samlevnad i skärgården: Hur markerar man ursprungligt och lokalt, vad är främmande och utanför? Talare var bland annat svenska konstnären Elin Wikström, marinbiolog och emeritus professor Erkki Leppäkoski (Åbo Akademi), framtidsforskaren Katriina Siivonen (Åbo universitet) och kurator Tomas Träskman. Elin Wikströms arbete gav underlag för den mångvetenskapliga diskussionen. Med konstnärlig forskning, workshops, performance och installationer som redskap närmar hon sig frågor som speciellt berör hållbar utveckling och global ekonomi. Wikström har bland annat bearbetat migrationen av submarina organismer i förhållande till människornas flyttningsrörelser med hjälp av undervattensrugby och seminarier.

Tillställningen är öppen för allmänheten. Paneldiskussionen går på engelska, i övrigt är språket fritt. Lunch på egen bekostnad.

Gratis busstransport mellan Åbo och Korpoström.

Anmälning fram till ons 27.10.:

taru.elfving(a)vastaboland.fi / 0500 424 063