Åbo får besök av japansk storkör med ungdomar från jordbävningsområdet Sendai

Den 20 september uppträder en grupp barn och ungdomar från Japan med över 70 körmedlemmar i kulturhuvudstaden Åbo. En stor del av körmedlemmarna kommer från Sendai som är det område som värst drabbades av jordbävningen och tsunamin i mars 2011. Kören uppträder i en gratis kyrkokonsert, i olika skolor samt för Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel som samtidigt besöker Åbo.

Kören har inbjudits till Åbo av EU-Japan Fest Japan Committee som finansierar kultursamarbete mellan Europa och Japan och även understöder utställningarna European Eyes on Japan och Inre landskap – Inner Landscapes. Kommittén har också understött andra programprojekt med Japananknytning under kulturhuvudstadsåret i Åbo.

EU-Japan Fest Japan Committee är en organisation som grundats av de Japanska ambassaderna med syftet att främja kulturellt utbyte mellan Japan och Europa. Verksamheten har särskilt fokuserats på samarbete med de europeiska kulturhuvudstäderna.  Åbo får tillsammans med kören besök av kommitténs ledning som representerar toppskiktet i den japanska företagsvärlden. Kommitténs styrelseordförande Sadayuki Sakakibara, som också är verkställande direktör för det globala flerbranschföretaget Toray, följer också med.  

De japanska barn- och ungdomskörerna uppträder den 20 september i Mikaelskyrkan tillsammans med Åbokörerna från Puolalan koulu och Puolalanmäen musiikkikoulu, vilka leds av lektorn i musik Timo Lehtovaara. Efter sitt besök i Åbo uppträder den japanska barn- och ungdomskören i kulturhuvudstaden Tallinn.

Utställningar med japanskt tema

EU-Japan Fest Japan Committee inbjuder årligen fotografer för att skildra den japanska vardagen och kulturen ur ett europeiskt perspektiv. Hittills har 51 fotografer besökt sammanlagt 32 av Japans prefekturer, eller förvaltningsområden, och avbildat dem på sitt eget sätt. Serien av utställningar som fortsätter varje år kommer slutligen att omfatta Japans alla 47 prefekturer.

I projektets 13:e utställning som pågår i Åbo mellan den 21 september och 16 oktober visas resultatet av samarbetet mellan Kalle Kataila från Finland och Krista Mölder från Estland under åren 2010–2011.

Inre landskap – Inner Landscapes är ett samhälleligt och mångkonstnärligt finländskt-japanskt utställningsprojekt. Utställningen sammanlänkar keramik, fotografi, ljud och video. Den gör en djupdykning i olika tidsskikt genom personliga berättelser och fotografier. Konstnärerna Marja Pirilä, Tomoko Kurahara och Satoko Sai har intervjuat nio äldre Åbobor. En del av deltagarna bor i Portsahemmet i Åbo.

Utställningen Inre lanskap visas på Åbo slott till den 25 september, varefter den förflyttas till Portsahemmet där den pågår mellan den 29 september och 30 oktober 2011.   För produktionen av utställningen svarar Valokuvakeskus Nykyaika i samarbete med mediekonstnär Terhi Asumaniemi och närvårdare Ritva Muurinen från Portsahemmet.

Mer information:

 • International Youth in Concert 20.9 kl. 18, Mikaelskyrka
  Kontakt: Produktionskoordinator Niina Helander, tfn. +358 44 907 2212, niina.helander(a)turku2011.fi
 • European Eyes on Japan – Japan Today (vol 13) 21.9–16.10, Landshövdingens hus Västra Strandgatan 1, Åbo.
  Vernissage tisdagen 20.9 kl. 16.30. Pressen kan träffa fotografer Kalle Kataila och Krista Mölder också på måndagen 19.9.
  Kontakt: Produktionskoordinator Tiina Erkintalo, tfn. +358 40 514 9678, tiina.erkintalo(a)turku2011.fi

 • Inre Landskap till och med 25.9 i Åbo slot och 29.9–30.10 i Portsahemmet.
  Vernissage i Portsahemmet 29.9 kl. 14, Trädgårdsgatan 39, Åbo.
  Kontakt: Produktionskoordinator Venla Heinonen, tfn. +358 40 809 5918, venla.heinonen(a)turku2011.fi

Kommentarer

Det finns inga kommentarer i denna fråga

Skriva en egen kommentar

Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Logga inRegistrera dig