utställning

Tom of Finland-utställningen visades på Kulturhuset i Stockholm 28.6-19.8.2012

Tom of Finland –retrospektiv samlade rekordpublik i Sverige

Den retrospektiva utställningen Tom of Finland som utgjorde en av höjdpunkterna under Åbos år som Europas kulturhuvudstad 2011 lockade ett rekordstort antal besökare om 31 000 personer till prestigefyllda Kulturhuset i Stockholm. Utställningen var öppen i nästan två månader (28.6-19.8.2012) och bestod av fler än 50 sällsynta och ikoniska teckningar som utlånades av stiftelsen i Los Angeles som upprätthåller en permanent utställning.

- Tom mottogs i Stockholm på ett helt fantastiskt sätt och vi är stolta över att ha skapat ett så unikt och värdefullt arv av vårt framgångsrika år i kulturhuvudstaden Åbo, säger kurator Gary Everett från Homotopia Liverpool.

Lily

Utställningen Alice i Underlandet till Cádiz

Utställningen Alice i Underlandet öppnar Cádizs nya center för nutidskonst, ECCO, Espacio de Creación Contemporánea, den 17 mars och centret håller öppet till den 3. juni.

Utställningen som visar internationell nutidskonst var en del av Åbos program under år 2011 som Europas kulturhuvudstad. Även i Åbo öppnade fotoutställningen ett nytt kulturcenter, Logomo, där man under hela året presenterade verk av 31 olika konstnärer.

Utställningen är en samproduktion mellan Stiftelsen Åbo 2011 och Finlands fotografiska muséum. Utställningen ingår likaså i samarbetsavtalet mellan staden Cádiz och Finlandsinstitutet i Madrid, vars beskyddare president Tarja Halonen är.

Kom och titta

Kulturen i bilder tar 2011-höjdpunkterna till galleriet

Åbos år som kulturhuvudstad var späckat med upplevelser och minnesvärda ögonblick när över 5 000 evenemang intog Åbo och skärgården med omnejd. Kulturen i bilder är öppen ända tills den 11.3 i galleriet Accademia dell'Arte.

Kulturen i bilder –fotoutställningen för tittaren från den kyliga invigningsceremonin i januari till den känslofulla och varma stämningen på konstbastuns lave under sommarbastubaden och översikten avslutas med Tack-veckoslutets ljusglädje mitt i mörka december.

Elden är lös!

De populära utställningarna Elden är lös! och Only a Game? öppnades igen i Logomo

Kulturhuvudstadsårets populära utställningar Elden är lös! och Only a Game? öppnades igen i Logomo den 17 januari 2012 efter ett kort serviceuppehåll. Utställningen Elden är lös! som berättar om Åbo brand och eldens kraft visas t.o.m. den 29 juli 2012, och det europeiska fotbollsförbundet Uefas interaktiva utställning Only a Game? t.o.m. den 15 april 2012.

- I den förfrågan som gjordes bland stadens befolkning senaste höst, framkom att tre fjärdedelar av åboborna vill att Logomo ska fortsätta sin verksamhet som kulturcentrum även efter kulturhuvudstadsåret. Under hösten återkom ofta frågan vad som kommer att ske med Logomo i framtiden. Stiftelsen Åbo 2011 tog beslutet att understöda Logomos verksamhet som ett öppet, offentligt rum och därför har vi kommit överens med Åbo museicentral om att förlänga utställningarna Elden är lös! och Only a Game? till våren och sommaren 2012.

Fire! Fire!

Elden är lös! och Only a Game? öppnas åter för publik tisdag den 17.1.

Två mycket populära utställningar som utställningscentret Logomo har visat under kulturhuvudstadsåret kommer att förlängas ända till nästa sommar. Elden är lös! som handlar om Åbo brand och eldens kraft fortsätter ända till slutet av juli och fotbollsutställningen Only a Game? till mitten av april 2012.

Orsaken till att utställningarna förlängs är publikresponsen och den stora efterfrågan. Utställningarna har besökts särskilt mycket av barn och familjer. Senaste veckoslut då Logomos utställningar var öppna för allmänheten med fritt inträde, besöktes de av över 10.000 personer.

Akita

Utställinigen European Eyes on Japan öppnades

Fotoprojektet European Eyes on Japan / Japan Today, som startade 1999, har lockat intressanta fotografer från olika europeiska länder till Japan för att utforska landet genom sitt arbete. Den aktuella utställningen är den trettonde inom ramen för projektet, och i den kan man se resultatet av Kalle Katailas och Krista Mölders besök till Akita-prefekturen.

Hittills har 50 fotografer skildrat 32 japanska prefekturer genom sina verk. Projektet kommer att fortsätta varje år tills det omfattar alla 47 prefekturer.

Stäng dina ögon och berätta vad du ser

Konstutställningen Close Your Eyes and Tell Me What You See har byggts på Observatoriet och i det gamla vattenlagret. Den öppnar 22.9.

Intendent Johan Sjöström vid Göteborgs konstmuseum är kurator för en internationell utställning med nutidskonst som presenterar verk av unga konstnärer och öppnar en dialog mellan det finlandssvenska och det internationella konstfältet.

I utställningen medverkar 15 konstnärer från tio olika länder, bl.a.

Kronprinsessparet bekantade sig med Logomo

Kronprinsessparet inledde sin morgon med ett besök i Logomo där prinsessan Victoria och prins Daniel bekantade sig med utställningarna Only a game?, Elden är lös och Lisa i underlandet.

De svenska kungligheterna inledde sin morgon med ett besök i Logomo där styrelseordförande för Stiftelsen Åbo 2011 Christoffer Taxell och verkställande direktör Cay Sévon berättade om Finlands och Sveriges gemensamma starka historia och kulturarv.

Akita

Utställningar med japanskt tema

European Eyes on Japan är ett sätt att med hjälp av fotomediet betrakta den japanska samtiden. Utstänningen öppnas på onsdagen den 21 september. På Inre landskap - Inner Landscapes' konstnärerna från Japan och Finland har sammanställt verk som visar glimtar ur nio åbobors liv över en längre tidsperiod.

Båda utställningar understöds av EU-Japan Fest Japan Committee som finansierar kultursamarbete mellan Europa och Japan.

Tre paviljonger som har designats för Åbo ställs ut

I parken invid Åbo stadshus kan man i september se en utställning som presenterar tre paviljonger designade för Åbo. Paviljongerna består av Orko och Kerä som tog topplaceringarna i tävlingen om åpaviljongen samt träpaviljongen Pudelma i parken invid Åbo stadshus. Alla tre paviljongerna representerar en ny och tekniskt utmanande arkitektur.

Till vinnare i tävlingen om kulturhuvudstaden Åbos åpaviljong utsågs i maj 2010 Orko, som har planerats av arkitekterna Titusz Tarnai, Peter Jellitsch och Christian Tonko från Österrike samt Aino Korvensyrjä från Finland. Orko, som tar ställning för miljön, har planerats som en paviljong med gröntak som renar vattnet i ån. På taket till paviljongen placeras en bassäng där man planterar algväxter som tar upp de näringsämnen som belastar vattendraget. Vattnet i Aura å renas i den här bassängen som fungerar som en experimentell vattenreaktor.