Turku 2011 -säätiö on julkaissut saavutettavuusohjelmastaan raportin, joka avaa kulttuuripääkaupungin ohjelman prosesseja ja toteutuksia. Tarkoituksena on välittää kokemuksia saavutettavuuden huomioimisesta tuleville toimijoille.

Saavutettavuus perustui Turku 2011 -ohjelmassa fyysiseen, kielelliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon sekä laajan osallistumiseen. Saavutettavuutta lisäsivät avoin viestintä, laaja ohjelmatarjonta ja uuden viestintäteknologian käyttäminen. 

Fyysinen saavutettavuus tarkoitti sitä, että Turku 2011 -säätiön sekä 2011-hankkeiden tiloissa ja tapahtumissa oli mahdollisuuksien mukaan huomioitu fyysisesti rajoittuneiden erityisryhmien tarpeet.

Turku 2011 -säätiö tuki ja ohjeisti hankkeita fyysisen saavutettavuuden huomioimiseen. 
   
Kielellinen saavutettavuus tarkoitti, että Turku 2011 -säätiön tiedotus, palvelut ja kulttuurituotteet pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman monilla eri kielillä sekä vammaisten erityistarpeet huomioiden. Myös hankkeita kannustettiin ja tuettiin samaan käytäntöön.

Taloudellinen saavutettavuus tarkoitti sitä, että ohjelmassa oli paljon ilmaisia ja edullisia sisältöjä.

Hankkeille suositeltiin yhtenäistä lippuhintojen porrastusta, joiden avulla ne joiden tulot ovat pienimmät, pääsivät osallistumaan kulttuuripääkaupunkivuoteen muita edullisemmin. Toimintarajoitteisten ihmisten avustajille (esim. tulkit, avustajat) ohjattiin antamaan ilmainen sisäänpääsy.   

Laaja osallistuminen tarkoitti kulttuuripääkaupungissa osallistuvuutta, avointa viestintää, monipuolista ohjelmaa ja uusien yleisöjen tavoittelemista. Monet hankkeet ja tapahtumat tavoittelivat uusia yleisöjä uudistamalla alansa perinteisiä toimintamuotoja. Tilaisuudet levittäytyivät laajasti myös muualle kuin Turun ydinkeskustaan.

Osassa hankkeista otettiin yleisö aktiivisesti mukaan ohjelman tekemiseen. Monet hankkeet mahdollistivat vapaaehtoistyöntekijöiden mukanaolon sekä hankkeiden suunnittelu- että toteutusvaiheissa.

Saavutettavuus

Turku oli yksi neljästä finalistista Euroopan Unionin järjestämässä Acces City Award -esteettömyyskilpailussa (2010). Turun aktiivinen toiminta esteettömyyden toteuttamiseksi käytännössä oli myös kulttuuripääkaupunkivuonna tärkeässä roolissa.

2011 Kulma ja Logomo

2011 Kulma, kulttuuripääkaupungin infopiste, ja Logomo, kulttuuripääkaupunkivuoden päänäyttämö, olivat fyysisesti saavutettavia. Kohteiden edessä oli invalidiparkkipaikkoja ja sisältä löytyivät invaWC-tilat. Myös opaskoirat olivat tervetulleita sekä Kulmaan että Logomoon. Logomossa saattoi tarvittaessa lainata kannettavaa induktiosilmukkaa.

Muut esityspaikat

Muiden esityspaikkojen kuin Logomon saavutettavuuden saattoi tarkistaa esimerkiksi Kynnys ry:n ylläpitämästä Turku kaikille -portaalista, www.turkukaikille.info.

Avustajat

Henkilökohtaisen avustajan pystyi kulttuurikävijä halutessaan varaamaan itselleen Avustajakeskuksesta. 

Tulkkaukset

Kulttuuritapahtumien kuvailutulkkaus välittää taideteoksesta näkövammaiselle sen, mitä kuulo-, tunto-, haju- ja makuaisti eivät kerro. Elokuvan ja teatteriesityksen kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilöiden ulkonäköä, sanatonta toimintaa ja maisemaa tai lavastusta. Taidenäyttelyssä kuvailutulkki sanallistaa teoksen visuaalisuuden.

Kuvailutulkatut esitykset löytyivät kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumakalenterista osoitteesta www.turku2011.fi, klikkaamalla kuvailutulkkaussymbolia.

Carl Larsson -näyttelyyn oli saatavilla ääniopastus Turun taidemuseon www-sivuilla

Unelmia harmoniasta -näyttelyyn liittyvän ääniopastuksen pystyi kuuntelemaan Turun taidemuseon www-sivuilla tai lainaamaan äänioppaan veloituksetta museokäynnin yhteydessä. Äänioppaan kielet olivat suomi, ruotsi ja englanti ja sen kokonaiskesto noin 35 minuuttia. Äänioppaan teosesittelyitä sai kuunnella haluamassaan järjestyksessä.

 Kuuntele Ääniopastus

Viittomakieliset tulkkaukset

Viittomakielelle tulkattujen kulttuuripääkaupunkihankkeiden esitysajat löytyivät Turku 2011 -säätiön www-sivujen tapahtumakalenterista klikkaamalla viittomakielinen tulkkaus -symbolia.

Selkokieliset kuukausitiedotteet

Selkokieli on yleiskieltä yksinkertaisempaa kieltä, jonka sisältöä, rakennetta ja sanastoa on muokattu helpommaksi ymmärtää.