Turku2011.fi –palvelun käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat www.turku2011.fi-verkkopalvelun käyttöä. Turku2011.fi on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden esittelysivusto, jolla tiedotetaan Turku 2011 -uutisista, tapahtumista ja ohjelmahankkeista ja muusta informaatiosta tekstein, kuvin ja videonäyttein. www.turku2011.fi-verkkopalvelua ylläpitää Turku 2011 –säätiö ja ohjelmahankeiden sivuja päivittävät niistä vastaavat ohjelmahankkeet. www.turku2011.fi:n käyttäjänä pystyt itse  muokkaamaan omia tietojasi ja  kommentoimaan sivuston sisältöjä.

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Käyttäessäsi www.turku2011.fi-verkkopalvelua sinun tulee noudattaa näitä ehtoja.   

Käyttäjän yleiset velvollisuudet

Turku2011.fi:n käyttäjä sitoutuu käyttämään www.turku2011.fi-verkkopalvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä.

Verkkopalveluun ei saa lähettää tai linkittää rasistista, toista henkilöä loukkaavaa tai muulla tavalla lainvastaista tai hyvän tavan vastaista sisältöä. Verkkopalveluun ei saa lähettää roskapostia eikä spamming-viestejä. Käyttäjän pitää varmistaa, ettei hänen lähettämänsä aineisto sisällä viruksia tai haittaohjelmia, jotka estävät tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttöä.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen verkkopalveluun lähettämänsä tai linkittämänsä aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.

Turku 2011 –säätiöllä on oikeus poistaa verkkopalvelun sivustolta materiaali, jonka se katsoo olevan näiden käyttöehtojen vastaisia.

Käyttäjä vastaa käyttöehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesta verkkopalvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä aiheutuneesta vahingosta Säätiölle. Käyttäjä vastaa myös kolmannelle osapuolelle maksettavista korvauksista, sisältäen tekijälle maksettavan kohtuullisen hyvityksen, jos Säätiöitä kohtaan esitetään vaatimuksia käyttäjän verkkopalveluun lähettämän tai linkittämän aineiston vuoksi.

Verkkopalvelun oikeudet

Verkkopalvelu ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Verkkopalvelun käyttäjällä ei ole omistamaansa aineistoa lukuun ottamatta oikeutta ladata, kopioida, levittää, välittää, lähettää, näyttää, myydä, julkaista tai muuten käyttää verkkopalvelun sivustolla olevaa aineistoa.

Verkkosivustolla esiintyvät logot tai muut immateriaalioikeudet ovat Säätiön tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla ilman Säätiön tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Verkkopalvelun sivustolla olevan aineiston linkittäminen osaksi toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muuten hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Linkitetyt sivustot

Turku 2011 -säätiö ei vastaa verkkopalvelun sivustolle mahdollisesti linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan erikseen tällaisten linkitettyjen sivustojen käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Linkitetyt sivustot eivät ole Turku 2011 -säätiön vaikutuspiirissä ja vastuulla.

Tekijänoikeuksien luovutus

Käyttäjä luovuttaa Turku 2011 –säätiölle ilman korvausta sen verkkopalveluun lähettämän tai linkittämän aineiston maailmanlaajuisen käyttöoikeuden. Säätiö saa oikeuden saattaa teos  yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna rajoituksettoman ajan.

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivuston ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Säätiö rekisteröi käyttäjän  itsestään ilmoittamat tiedot palvelurekisteriin. Näiden rekisteriselosteet ovat saatavilla palvelun internet-sivuilla tai pyydettäessä säätiöltä.

Henkilötietoja saatetaan käyttää Turku 2011 -tapahtumista, ohjelmasta ja asioista tiedottamiseen rekisteröityneelle. Käyttäjä voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle mikäli ei halua vastaanottaa mahdollisia tiedotteita. Verkkopalvelun kehittämiseksi  voidaan kerätä tilastollisia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, verkkosivuilla käynnin kellonaika, sivustot, joilla on vierailtu sekä käytetty selaintyyppi.

Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot voidaan kokonaisuudessaan luovuttaa  eteenpäin Turun kaupungille tai Turun kaupunkikonsernin osalle siinä tapauksessa että sivuston ylläpito siirtyy Turun kaupungille tai Turun kaupunkikonsernin osalle. Säätiö voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja käyttäjistä. Tästä  ilmoitetaan henkilötietoja kerättäessä.

Säätiön vastuurajoitus ja muutokset palvelun sisältöön

Turku 2011 –säätiö pyrkii varmistamaan, että www.turku2011.fi-verkkopalvelun sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla. Turku 2011 –säätiö ei kuitenkaan vastaa verkkopalvelun sivustoilla olevista tiedoista eikä mistään sivuston käytöstä tai käytön estymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien esimerkiksi:

  • sivustolla esiintyvien tietojen virheet tai puutteet
  • toimitetun aineiston julkaisematta jääminen
  • verkkopalvelussa olevat keskeytykset tai verkkopalvelun lopettaminen
  • tietokonevirukset, ohjelmistovirheet tai muut viat

Säätiöllä on milloin tahansa oikeus muuttaa www.turku2011.fi-verkkopalvelun sisältöä ja käyttöehtoja sekä lopettaa verkkopalvelun tuottaminen.