Media

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Turku 2011 -säätiö Turun kaupungin toimeksiannosta. Säätiö vastaa kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisviestinnästä ja -markkinoinnista. Kulttuuripääkaupunkiohjelmaan kuuluvat 160 hanketta sen sijaan vastaavat kukin omasta viestinnästään ja markkinoinnistaan.


Turku 2011 -säätiön  yhteystiedot