IB Image

Turun sosiaali- ja terveystoimen Keski-ikäisten hiukset –hankeen tarkoituksena on musikaalin tekemisen ohessa tukea osallistujien hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteen saavuttamista on tukenut hankkeen ja Turun Ammattikorkeakoulun opettajien ja oppilaiden luomat elämänhallintaryhmät, joiden toteuttamisessa yhdistettiin kolmen koulutusalan, hyvinvoinnin, terveyden ja esittävän taiteen osaaminen uudeksi kokonaisuudeksi. Elämäntaparyhmien moniammatillinen vetovastuu on ollut eri koulutusalojen opiskelijoilla. Ohjaavina opettajina toimivat Kristiina Viljanen (terveys), Katarina Felixon (hyvinvointi) ja Minna Komulainen (esittävä taide, teatteri). Lisäksi osallistujille on tarjottu mahdollisuus terveystarkastuksiin hankkeen alussa ja lopussa sekä tarvittaessa tukea painonhallintaan ja savuttomuuteen.

Hankkeen hyvinvointiosiota on tukenut Pfizer Oy ja Kunnossa kaiken ikää ja(KKI) –ohjelma.

http://www.terveinkansa.fi/

http://www.kki.likes.fi/

IB ImageIB ImageIB Image