kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Kuva: Arto Takala

Hair-musikaalista pitkäkestoista hyvinvointia esiintyjille

Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 toteutettu Hair-musikaali toi yli 120 tavallisen keski-ikäisen turkulaisen elämään iloa, väriä ja yhteisöllisyyttä 1,5 vuotta kestäneen harjoituskauden ajan, joka huipentui loppuunmyytyihin esityksiin Logomossa.

Osallistujien produktiosta saamaa hyvinvointia seurattiin heti projektin päätyttyä. Vuosi hankkeen päättymisen jälkeen tehdyn seurantatutkimuksen perusteella Hair-projektin vaikutukset musikaalitähtien hyvinvointiin ovat pääosin säilyneet.

Keväällä 2011 Hair-musikaali esitettiin Logomossa osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Turun sosiaali- ja terveystoimen rahoittama Keski-ikäisten hiukset -hankkeen (2009–2011) tavoitteena oli toteuttaa tavallisten keski-ikäisten turkulaisten esittämä musikaali ammattilaisten ohjauksella sekä edistää samalla heidän hyvinvointiaan.

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden talousvaikutukset selvästi ennakoitua suuremmat

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 toi Turkuun ja Varsinais-Suomeen yhteensä 260 miljoonan euron tuotantovaikutukset. Tämä oli 60 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakkoon oli arvioitu. Pitkän aikavälin myönteisten hyvinvointivaikutusten saavuttamiseksi tarvitaan strategiatyön lisäksi konkreettisia toimenpiteitä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on laatinut Turku 2011 -säätiölle selvityksen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Turkuun ja koko Varsinais-Suomeen kohdistuneista taloudellisista vaikutuksista. Tulosten mukaan kokonaistuotanto- ja työllisyysvaikutukset olivat selvästi odotettua suuremmat.


Kauppakorkeakoulussa vuonna 2009 laaditun etukäteisarvion mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden työllisyysvaikutus olisi onnistuessaan ollut 2300 henkilötyövuotta. Rahaksi muunnettuna tämä olisi vastannut 200 miljoonan euron suuruista kokonaistuotannon kasvua.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Turun kulttuuripääkaupunkivuoden talousvaikutukset selvästi ennakoitua suuremmat

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 toi Turkuun ja Varsinais-Suomeen yhteensä 260 miljoonan euron tuotantovaikutukset. Tämä oli 60 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakkoon oli arvioitu. Pitkän aikavälin myönteisten hyvinvointivaikutusten saavuttamiseksi tarvitaan strategiatyön lisäksi konkreettisia toimenpiteitä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on laatinut Turku 2011 -säätiölle selvityksen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Turkuun ja koko Varsinais-Suomeen kohdistuneista taloudellisista vaikutuksista. Tulosten mukaan kokonaistuotanto- ja työllisyysvaikutukset olivat selvästi odotettua suuremmat.

Kauppakorkeakoulussa vuonna 2009 laaditun etukäteisarvion mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden työllisyysvaikutus olisi onnistuessaan ollut 2300 henkilötyövuotta. Rahaksi muunnettuna tämä olisi vastannut 200 miljoonan euron suuruista kokonaistuotannon kasvua.

Hevimusikaalia migreeniin?

Hevimusikaalia migreeniin?

Kun turkulainen menee lääkäriin valittamaan päänsärkyä, lääkäri tuikkaa käteen konserttilipun. Jos vatsaan sattuu, voi hoitona olla museokäynti.


Kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi Turun terveyskeskuslääkärit määräävät potilailleen kulttuurireseptejä. Muun hoitotyön ohessa potilaan kanssa myös voidaan keskustella, minkälaiseen tapahtumaan hänen kannattaisi lippunsa käyttää. Lopullinen kulttuurivalinta jää silti potilaalle. Vuoden aikana jaetaan yli 5000 kulttuurireseptiä kulttuurivajauksesta kärsiville kaupunkilaisille.


Parantavaa kulttuuria